2018-09-23

EID AL-FITR

Alhamdulillah, Allahu akbar kabeera, walhamdulillahi katheera, wasubhana-llahi bokratan waaseela.

Kära muslimer!

Vi alla – ni och jag - ska frukta Allah SWT.

Det är den viktigaste uppmaningen vi kan ge varandra.

Den som fruktar Allah får Hans beskydd i både dunya och akhira.

Det sannaste och säkraste man kan läsa, är orden i Allahs bok – Koranen.

Den bästa vägledningen till mänskligheten ges av profeten Muhammad SAWS.

Det sämsta man kan göra är att försöka föra in nya saker i religionen – saker som inte hör dit för de kommer inte från Källan.

Försöken till nya påhitt i religionen – som kallas bidah - är en fråga om ren vilseledning.

Och för dem som vilseleder finns helvetets eld.

 

Kära muslimer!

 

Vi tog emot Ramadan för vad som känns som bara några dagar sen.

Och idag tar vi farväl. Månaden Ramadan kommer senare att vittna för dig eller emot dig.

 

Denna morgon är EID AL-FITR; du ska därför ägna ditt hjärta åt att dyrka Allah.

Han kommer att ge dig full belöning för dina handlingar inshaAllah.

Allah befallde dig att göra Qyam Al-lail, och du gjorde det.

Han befallde dig att fasta och du gjorde det också.

 

Du lydde din Herres befallning, och idag kan du därför ta emot ditt intyg från Allah, den Givmilde.

På domedagen ska en röst ropa: ”Ni som fastade, kom in i Janah genom en port som heter Ar-Rayan!

Allahu akber, Allahu akber, Lailaha illallah, Allahu akber, Allahu akber, walillahil hamd.

 

Kära troende, idag ska vi upphöja Allah och göra adhkar.

 

Allah SWT säger i surah al-baqarah, aya 185:

Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som har väglett er - kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet. 

 

Idag är det glädjens dag och dyrkandet av Allah,

men vi ska inte bli glada för att vi nu slipper att fasta och göra mindre ibadat (dyrakan).

Ramandans slut ska inte betyda att vi gå tillbaka till gamla vanor och blir olydiga mot Allah.

 

Kära bröder och systrar,

frukta Allah och tacka honom för oändliga gåvor Han skänkt er,

men den största gåvan är att vi har fått uppleva Ramadan.

Fråga Honom att Han ska acceptera dina godhandlingar, be också om förlåtelse för era brister och slarv.

 

Hadith:
Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sa:

"Den som fastar Ramadan och sedan följer upp den med sex dagar fasta under Shawwal,

för den ska det räknas som ett helt års obligatorisk fasta". (Muslim 1164). 

 

Kära muslimer!

Kom ihåg den här samlingen.

Vi kommer att samlas åter på domedagen.

Då ska ni komma ut från era gravar; ni kommer att vara barfota och nakna, med stirrande blick.

 

Allah SWT säger i surah ABASA, aya 34-37, att på Domedagen…

[80:34] kommer människan att undvika sin broder 

[80:35] och sin moder och sin fader 

[80:36] och sin hustru och sina barn,

[80:37] ja, var och en av dem skall ha nog av sina egna bekymmer. 

 

När bron (Sirat) sträcker sig över Jahanam, beror det på våra goda handlingar i dunia om vi ska lyckas ta oss över,.

Det blir den som levde för att behaga Allah och underkastade sig Allahs vilja som kommer att lyckas.

Tävla därför med varandra om att göra goda handlingar!

 

Profeten SWT, brukade gå en väg till moskén och en annan på vägen hem.

Sahaba brukade gratulera och hälsa på varandra, men att besöka gravar på Eid-dagen – som är vanligt - har ingen grund i islam.

Det är dock inte förbjudet att besöka gravar allmänt sett.

 

Jag vill ge några råd till systrarna:

Ni ska frukta Allah SWT, och inte överskrida Allahs gränser.

Ge era män deras rättigheter, som de har över er.

Allah SWT säger till er i Surah An-nisa, aya 34:

Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt [inför Gud] och döljer [för andra] det som Gud har dolt.