2018-09-23

ÅRSMÖTE

Alla medlemmar i Jönköpings islamiska församling

 

hälsas välkomna till

 

 

Årsmötet i moskén

 

Lördag den 08 Februari 2014

 

(direkt efter Maghrib salát, c:a kl. 16:45)

 

 insha Allah

 

Årsmötet diskuterar och tar beslut i många angelägna

frågor för moskén. Alla som har betalat sin medlems-avgift för 2013 har rösträtt i de omröstningar som kan komma att ske.

 

Använd din rätt som medlem att göra din åsikt hörd och delta i besluten.

 

Dagordningen för mötet anslås på separat papper.

/ Styrelsen