2018-09-23

Ska vi åter ta farväl för denna gång.

Alhamdulillah! Vi sänder lov och pris till Allah SWT. Han ger oss gåvor vid olika tillfällen,

då vi får tillfälle att göra gärningar av godhet.

Om vi inte tar emot och utnyttjar det Allah på detta vis skänker oss, förlorar vi Hans vägledning.
Jag vittnar om, att det inte finns någon som är värd att dyrkas förutom Allah SWT.

Och jag vittnar om att Muhammad SAWS är Hans tjänare och sändebud.


Allah SW säger i sura Al-imran, aya 102:

Troende! Frukta Allah så som det åligger er att frukta Honom och underkasta er Hans vilja, innan döden överraskar er! 

 

SÅ, kära troende! Frukta Allah SWT.

Frukta Honom i det dolda och i det öppna, och var ni än befinner er.

Igår tog vi emot Ramadan, och snart ska vi åter ta farväl för denna gång.

Vi kan aldrig vara säkra på att vi får uppleva Ramadan nästa år igen.

Kom ihåg att vi avslutar all vår ibaadat med Istighfar.

Efter Salat, Hajj, Qiyam, Zikr o.s.v. - alltid Istghfar.

 

Den dämpar vårt övermod, bekämpar personliga karaktärsbrister och en tendens att bli korrupta.
En riktig troende lägger inte sin Ta’a – den totala lydnaden mot Allah - åt sidan bara för att Ramadan är slut.

Vi ber att Allah inte låter oss bli bland dem som känner Allah under Ramadan,

men som sedan går tillbaka till det gamla, till vanorna och rutinerna.

 

Allah SWT säger i sura Al-An’am ayat, 162- 163:

Säg: "Min bön och all min andakt, mitt liv och min död tillhör Allah, världarnas Herre,


Han som inte har någon vid Sin sida; till detta har jag kallats och jag är den förste av dem som har underkastat sig Allah vilja."

Kära troende! Vad är lydnaden värd om man slutar läsa Koranen eller lämnar salat i Jam’a efter Ramadan?

Vad är lydnaden värd om man lämnar profetens sunna, och går tillbaka till sin egen tradition och kultur?

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sa:
“Den fastande upplever glädjen två gånger: första gången när han bryter fastan, och en gång till när han får träffa sin Herre”.

 

Troende! Det finns några punkter för etikett vid Eid - aadab al eid.

Sa'eed ibn Jubayr rapporteras ha sagt: "Tre saker är sunnah på Eid: att gå (till böneplatsen), samt att ta ett bad och att äta innan man går dit".

Att göra takbeer är en annan sunna. Ibn Abi shaybah RA rapporterade att han brukade säga ”Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa-Allah, wa Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd”.

Att gratulera varandra: Jubayr ibn Nufayr sa: "På profetens tid  brukade folk säga när de mötte varandra på Eid-dagen: 'Taqabbal Allahu minnaa wa minka'” – dvs må Allah acceptera (ibaadat) både från oss och från dig). (enligt Ibn hajar)

Att vara fin på Eid: Jaabir  sa: "Profeten  hade en jubbah som han kunde ha på sig på Eid och på fredagar". (Sahih Ibn Khuzaymah, 1765).

Al-Bayhaqi  rapporterade att Ibn 'Umar  brukade ha på sig sina bästa kläder på Eid, så män bör ha sina bästa kläder när de går ut för Eid.

Kvinnor ska också komma till salat al-Eid , och det gäller även om de har mens. Men de som har mens ska undvika att göra salát.
Kvinnor bör å andra sidan undvika utsmyckning när de går ut på Eid, eftersom de är förbjudna att visa sin skönhet inför icke-mahram män.

Kära bröder och systrar! Låt oss följa i vår kära profets fotspår, och göra goda handlingar. Allah är helt klart både den Tacksamme och den som är Överseende. Allah ser och accepterar  våra små handlingar - dem som vi kanske själva underskattar.